Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om trendbrott i tidigare avtagande tillväxttakt gällande utlåning till icke-finansiella företag. Januari 2023 hade en uppgång med 14,8 % i årstakt, jämfört 13,7% i dec 2022.

Lämna en kommentar

Tillit Redovisning

1 timme kostnadsfri konsultation

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sodales nisl ac metus congue vehicula. Integer eros tellus, pretium sagittis metus nec, efficitur mattis ligula.