Åkeripaketet

kontor-lagarbete-grupp-diskussion-anteckningsblock-smartphone
Tillit Redovisning

Åkeripaketet

Priser uppges exkl moms

Åkeripaketet grundar sig på antal enheter med indelning enligt följande:

Om antal enheter överstiger 10 erbjuds en individuell offert på uppdraget.

Vid ny kund faktureras uppstart och inledande avstämningar för säkerställande av kvalitén löpande med 690kr /tim.

Innehållet i ovanstående paket presenteras på efterföljande sida.

1-2 Enheter

Övriga ovan ej nämnda tjänster debiteras löpande enligt gällande prislista, T.ex. Bokslut , inkomstdeklaration, skatte o bolagsärenden samt ev sortering av inlämnat material.

*Förutsätter Programvara BL administration eller Fortnox 

3-6 enheter

Övriga ovan ej nämnda tjänster debiteras löpande enligt gällande prislista, T.ex. Bokslut , inkomstdeklaration, skatte o bolagsärenden samt ev sortering av inlämnat material.

*Förutsätter Programvara BL administration eller Fortnox 

7-10 enheter

Övriga ovan ej nämnda tjänster debiteras löpande enligt gällande prislista, T.ex. Bokslut , inkomstdeklaration, skatte o bolagsärenden samt ev sortering av inlämnat material.

*Förutsätter Programvara BL administration eller Fortnox 

Tillitredovisning är auktoriserad byrå genom SRF konsulterna och genomgår kvalitetsgranskning vart 6 år. Kvalitetsgranskning utförs av externa konsulter från vårt branschförbund SRF konsulterna.

Genom auktorisationen har vi möjlighet att utfärda en bokslutsrapport som tjänstgör som ett kvalitetsdokument för er redovisning, förutsatt att den uppfyller de krav som ställs enligt Rex.

Auktorisationen ger oss också möjlighet att intyga ekonomiska ställning i samband med ansökan eller utökande av trafiktillstånd.

Tillit Redovisning

1 timme kostnadsfri konsultation

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sodales nisl ac metus congue vehicula. Integer eros tellus, pretium sagittis metus nec, efficitur mattis ligula.