Högsta domstolen (HD) har bedömt att skadeståndsskyldighet borde ha beaktats vid vinstutdelning utifrån förutsättningarna enligt aktiebolagslagen.

Lämna en kommentar

Tillit Redovisning

1 timme kostnadsfri konsultation

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sodales nisl ac metus congue vehicula. Integer eros tellus, pretium sagittis metus nec, efficitur mattis ligula.