Näringslivets produktion ökar

Samtliga sektorer, industri, tjänst och bygg ökar i produktionsvärde. Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet ökade med 0,9 procent i april 2022 jämfört med mars 2022.

Lämna en kommentar

Tillit Redovisning

1 timme kostnadsfri konsultation

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sodales nisl ac metus congue vehicula. Integer eros tellus, pretium sagittis metus nec, efficitur mattis ligula.