Konjunkturbarometern

Konjunkturinstitutets (KI) barometerindikator föll i oktober med 6,2 enheter, från 90,8 till 84,6. Samtliga sektorer bidrog till nedgången, detaljhandel och tjänstesektor tappade mest.

Lämna en kommentar

Tillit Redovisning

1 timme kostnadsfri konsultation

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sodales nisl ac metus congue vehicula. Integer eros tellus, pretium sagittis metus nec, efficitur mattis ligula.