Tillväxtverket rapporterar tillgången på lämplig arbetskraft fortfarande det största tillväxthindret för SME företag. Företag i Norrlandslänen upplever större problem än övriga Sverige.

Lämna en kommentar

Tillit Redovisning

1 timme kostnadsfri konsultation

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sodales nisl ac metus congue vehicula. Integer eros tellus, pretium sagittis metus nec, efficitur mattis ligula.