Inkomstbasbeloppet höjs från 71 000 kronor 2022 till 74 300 kronor 2023, Höjning är med 4,6 procent och speglar förändringen i genomsnittsinkomst mellan år 2021 och 2022.

Lämna en kommentar

Tillit Redovisning

1 timme kostnadsfri konsultation

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sodales nisl ac metus congue vehicula. Integer eros tellus, pretium sagittis metus nec, efficitur mattis ligula.