Kammarrättens dom om 50 mkr i sanktionsavgift för Google vinner laga kraft då Högsta förvaltningsdomstolen inte meddelar prövningstillstånd mellan Google och Integritetsskyddsmyndigheten.

Lämna en kommentar

Tillit Redovisning

1 timme kostnadsfri konsultation

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sodales nisl ac metus congue vehicula. Integer eros tellus, pretium sagittis metus nec, efficitur mattis ligula.