Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har avkunnat dom gällande fåmansföretags förvärv av aktier genom en nyemission i ett annat fåmansföretag vid tillämpningen av utomståenderegeln.

Lämna en kommentar

Tillit Redovisning

1 timme kostnadsfri konsultation

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sodales nisl ac metus congue vehicula. Integer eros tellus, pretium sagittis metus nec, efficitur mattis ligula.