Förhandsbesked moms

 Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har avkunnat dom i mål om förhandsbesked avseende när skattskyldighet för uttag av tjänster upphör vid successiv avyttring  i en byggnadsrörelse.

Lämna en kommentar

Tillit Redovisning

1 timme kostnadsfri konsultation

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sodales nisl ac metus congue vehicula. Integer eros tellus, pretium sagittis metus nec, efficitur mattis ligula.