Regeringen har beslutat att inrätta ett Förenklingsråd på Tillväxtverket som ska identifiera och föreslå förenklingsåtgärder i syfte att minska företags regelbörda och kostnader till följd av regler.

Lämna en kommentar

Tillit Redovisning

1 timme kostnadsfri konsultation

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sodales nisl ac metus congue vehicula. Integer eros tellus, pretium sagittis metus nec, efficitur mattis ligula.