Uncategorized

Arbetsmiljöverkets senaste statistik över arbetsskador under 2023 visar att antalet anmälda arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro ökade med 11 % mellan 2022 och 2023.

BFN remitterar förslag till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2013:2) och vägledning om bokföring till följd av ändrade arkiveringsregler i bokföringslagen.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade utgifter för staten under 2024.

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande i vilket tidigare behandlade frågor avseende handlingar eller meddelanden vid ändring av tidigare utfärdad faktura samlats.

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande gällande kraven på finansiellt samband för att beskattningsbara personer ska kunna få bilda en mervärdesskattegrupp.

Skatteverket har publicerat rapport om individuppgifter i arbetsdeklarationer AGI som visar att AGI har haft en försiktigt positiv effekt på Skatteverkets kontrollverksamhet.

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att antalet pågående anställningar minskade under mars 2024 med 0,5%. Sjukfrånvaron minskade i år mellan januari och mars.

Statistikmyndigheten (SCB) lanserar en ny statistik, ANST, som visar nivåer och förändring av de anställningar som finns på arbetsmarknaden samt sjukfrånvaro under sjuklöneperioden.

Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden fortsätter att försvagas under 2024 för att gradvis återhämta sig under 2025.

Länsstyrelsernas föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har uppdaterats.

Tillit Redovisning

1 timme kostnadsfri konsultation

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sodales nisl ac metus congue vehicula. Integer eros tellus, pretium sagittis metus nec, efficitur mattis ligula.