Uncategorized

Skatteverket redogör med anledning av EU domslut ett nytt ställningstagande för reglerna kring när ett tillhandahållande till en anställd anses ske mot ersättning, d.v.s. vara en omsättning.

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att producentprisindex gick ned med 1,0 procent i februari jämfört med januari 2023, framförallt med anledning av handel med och priser på energi.

Regeringen ger Konkurrensverket och Konjunkturinstitutet i uppdrag att analysera konkurrenssituationen och pris- och kostnadsutvecklingen inom vissa branscher.

Försäkringskassan och Skatteverket samordnar kontrollen av utbetalning av elstöd till enskild näringsidkare som har fått elstöd som privatperson för att inte dubbel utbetalning ska ske. The post Elstöd appeared first on Srf konsulterna.

Högsta förvaltningsdomstolens dom avseende förutsättningar enligt carry forward-regeln för avräkning av utländska inkomster som har beskattats i utlandet under det år då avräkning begärs. The post Carry forward appeared first on Srf konsulterna.

Skatteverket bedömer att skatt är avräkningsbar när ett preliminärt slutskattebesked baserat på deklarationen i utlandet har utfärdats, oaktat senare definitivt slutskattebesked. The post Avräkning utländsk skatt appeared first on Srf konsulterna.

Skatteverket har från den 21 mars tillfälliga brevlådor öppna dygnet runt på 39 kontor runt om i landet för att lämna pappersdeklarationer. I år skickas de inte inplastade utan kommer i ett kuvert. The post Deklarera via post appeared first on Srf konsulterna.

Bolagsverket har lanserat ett API för företagsinformation som kan ge svar på vilka som sitter i ett företags styrelse och vilka uppdrag en person har kopplade till ett företag som firmateckning. The post Företagsinformation från Bolagsverket appeared first on Srf konsulterna.

Arbetsförmedlingen rapporterar att under vecka 11 motsvarade antalet arbetssökande en arbetslöshetsnivå på 6,5 procent. Under mars månad har hittills 2 726 personer varslats om uppsägning. The post Arbetsmarknadsuppgifter appeared first on Srf konsulterna.

Arbetsförmedlingen rapporterar att under vecka 10 motsvarade antalet arbetssökande en arbetslöshetsnivå på 6,5 procent. Under mars månad har hittills 1 568 personer varslats om uppsägning. The post Arbetsmarknadsuppgifter appeared first on Srf konsulterna.

Generated by Feedzy

Tillit Redovisning

1 timme kostnadsfri konsultation

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sodales nisl ac metus congue vehicula. Integer eros tellus, pretium sagittis metus nec, efficitur mattis ligula.